Τα Δωμάτια

Κάτω από τον ήλιο

Nomad`s House

10 χώροι φιλοξενίας σε πετρόκτιστα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κόλπο του Λογαρά.

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 1

Ωφέλιμο Εμβαδόν 26 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 17 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 3 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 2

Ωφέλιμο Εμβαδόν 26,10 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 13 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 3 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 3

Ωφέλιμο Εμβαδόν 25,50 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 9 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 3 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 4

Ωφέλιμο Εμβαδόν 22 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 15 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 5

Ωφέλιμο Εμβαδόν 25,15 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 14 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 3 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 6

Ωφέλιμο Εμβαδόν 22 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 29 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 7

Ωφέλιμο Εμβαδόν 22,40 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 28 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 8

Ωφέλιμο Εμβαδόν 21,12 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 31 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 9

Ωφέλιμο Εμβαδόν 21,60 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 15 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα

ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟ. 10

Ωφέλιμο Εμβαδόν 21,80 τ.μ. / Εμβαδόν Αυλής 29 τ.μ.
2 Κρεβάτια για 2 Άτομα